Om NAUK

Historien om NAUK


NAUK står for Netværk for AUtistiske Kvinder og er – som navnet mere end antyder - et netværk for kvinder på autismespektret. Den første NAUK-gruppe blev oprettet i Aarhus i 2013 af Louise Schwartz Nielsen, der selv er autist. Louise stod for den lokale netværksgruppe i Aarhus fra 2013 til 2019.

I dag (primo 2021) er der 12 lokale NAUK-grupper i Danmark og én på Færøerne.


Formålet med NAUK

Formålet med NAUK er at skabe og drive netværksgrupper og mødesteder for kvinder på autismespektret, så de kan mødes i trygge autismevenlige rammer, møde ligesindede og måske for første gang få muligheden for at spejle sig i et andet menneske. Vi tror på, at man kan lære meget om sig selv og sin diagnose ved at møde ligesindede, og at man på den måde kan opnå en øget selvforståelse og en accept af sin diagnose. Begge dele kan være med til at forbedre ens livskvalitet.


Vi håber også på, at vi kan hjælpe med at skabe endnu mere fokus på området ”kvinder og autisme” og herunder betydningen af evt. at få en diagnose sent i livet. Autistiske kvinders og sendiagnosticeredes helt særlige problemstillinger har været underbelyst alt for længe.


Vi er her, vi har altid været her, og vi går ingen steder.

Ellen Kühl

NAUKs første møde

Det første NAUK-møde blev holdt i september 2013 i Aarhus. Der dukkede 21 kvinder op til det allerførste møde, så NAUK var en succes lige fra første dag. Kvinderne kom både fra Aarhus og langvejs fra, og der blev både grædt og grinet og dannet grundlag for nye venskaber.


Navnet NAUK

Louise og de fremmødte aftalte, at alle kunne komme med forslag til et navn til gruppen, og at de ville stemme om forslagene. Et af forslagene var ”NAUK”, og det navn fik flest stemmer, så derfor hedder netværket, som det gør.


(Et helt korrekt akronym ville være ”NAK”, men det lød alligevel en tand for voldsomt.)


NAUK på Facebook

Initiativtagerne oprettede også hurtigt en gruppe på Facebook, ”NAUK Hovedgruppe”, hvor vi nemt kunne komme i kontakt med hinanden. Gruppen er hemmelig, fordi muligheden for anonymitet i forhold til en omverden, der har mange fordomme om autisme, var et ønske fra de fremmødte kvinder.

”NAUK Hovedgruppe” er for alle kvinder og piger på spektret. Du kan blive medlem af gruppen via vores tilmeldingsgruppe.

Du kan læse om de lokale NAUK-grupper på kontakt-siden.


NAUKs organisering

NAUK fungerer som et uformelt netværk, der i det daglige styres af gruppen af lokale tovholdere.

Kontakt tovholdergruppen på tovholdere@nauk.nu eller kontakt vores netværkssekretær på kontakt@nauk.nu – så vil hun videreformidle din henvendelse til rette vedkommende.

NAUK sidenhen og frem til nu


Lokalgrupper
I 2014 blev et par andre kvinder inspireret af den første gruppe, og de startede derfor deres egne NAUK-grupper i henholdsvis København og Aalborg.


Med årene er flere lokale grupper kommet til. Find mere info om grupperne og kontaktinfo på siden Kontakt.


Vi håber på at kunne etablere endnu flere grupper rundt omkring i landet, da der er masser af behov for NAUK-grupper, der er særligt fokuseret på det nære lokalområde.

Kontakt netværkssekretæren på kontakt@nauk.dk, hvis du overvejer at starte en gruppe i dit lokalområde og har brug for gode råd og støtte.


K(n)ock Out - Kvinder, netværk og kompetencer
I 2016 samarbejdede NAUK med Landsforeningen Autisme om et nyt projekt: K(n)ock Out - Kvinder, netværk og kompetencer med det formål at styrke arbejdet med at få oprettet flere netværksgrupper for kvinder med autisme.

Projektet varede fra september 2016 til maj 2017. Kvinder, der allerede havde en vis erfaring med at være tovholder i en NAUK-gruppe, underviste andre kvinder, som gerne ville være nye tovholdere for deres egne NAUK-grupper. Det foregik bl.a. ved et seminar i Odense, og tovholderne modtog inspirerende undervisning i hhv. Aalborg, Aarhus og København af fagfolk, bl.a. Dorthe Hölck.

 

Mange tak til Landsforeningen Autisme for denne mulighed!


Fonden Samrådet
I 2017 modtog NAUK en donation fra Fonden Samrådet. Pengene brugte vi til at få lavet vores flotte NAUK-brochure, som stadig findes fordelt rundt om i landet.

(Se brochuren som pdf på siden med downloads.)


Demetrious Haracopos legatet

I november 2018 modtog Louise Schwartz Nielsen Demetrious Haracopos-legatet for sit store arbejde med NAUK. Læs mere her. Pengene fra legatet er bl.a. blevet brugt til at få trykt flere brochurer og til at drive hjemmesiden her.

I forbindelse med coronaepidemien i 2020 blev det oplagt at holde NAUK-møder online, og de lokalgrupper, der ønskede det, fik tildelt et beløb til at købe en zoom-licens af de midler, der var tilbage af Demetrious Haracopos-legatet.

Sidse Vang Laumann.