FAQ - Frequently Asked Questions

Vi vil meget gerne svare på dine spørgsmål, men vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål, som vi får, her på denne side. Det gør det hele lidt nemmere for os - og måske også for dig.


Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på denne side, eller hvis du har brug for et mere uddybende svar, så kontakt os endelig. Skriv til netværkssekretæren på kontakt@nauk.nu.


Hvis du har spørgsmål til en specifik NAUK-gruppe, så skal du kontakte tovholderen for den gruppe. Find kontaktinformation under fanen ”Kontakt


FAQ udarbejdet af Ellen Kühl. 
Redigeret og opdateret af Lise Lotz, februar 2021. 

OBS! Husk, at alle tovholderne i NAUK har almindeligt travle liv, arbejder frivilligt i NAUK og er nødt til løbende at holde øje med det stressniveau, der så nemt kan komme ud af kontrol, når man er autist. Vær derfor tålmodig, når du tager kontakt.

Spørgsmål med svar

Om NAUK generelt

 • Hvad står NAUK for?

  NAUK står for Netværk for AUtistiske Kvinder. De kvinder, der dukkede op til det første møde i 2013 kunne komme med forslag til et navn til gruppen. De fremmødte holdt en afstemning, og så blev NAUK valgt.

   

 • Er NAUK en forening?

  Nej, NAUK er en uformel netværksgruppe, hvor vi mødes og støtter hinanden på forskellige måder. Der er meget arbejde i at være en forening, og vi vil gerne fokusere på bare at holde møder for kvinderne. Man kan altså heller ikke blive "medlem" af NAUK; man er bare med.

 • Hvordan kan man støtte NAUK?

  Da NAUK er en frivillig netværksgruppe, så er der ikke andre penge involveret end de penge, vi samler sammen til møderne for at kunne betale for kaffen. Vi får ikke nogle tilskud.

  Hvis du gerne vil støtte NAUK, så kan du gøre det ved at støtte op om aktiviteterne i de lokale NAUK-grupper, og deltage i møder, når du kan og vil. Det er som regel sjovere at arrangere møder og andet, hvis der faktisk dukker nogen op.


  Du kan også støtte ved at fortælle andre om NAUK, dele link til vores hjemmeside, printe og hænge vores brochure eller flyer på en opslagstavle et sted, hvor der kommer mange mennesker. Du kan også donere lidt snacks, kage eller andet til din lokale gruppe. Kontakt din lokale gruppe via tovholderen for gruppen. 

  Hvis du er fagperson indenfor autismeområdet, så er du hjerteligt velkommen til at tilbyde dig som oplægsholder. Vi søger altid gode oplægsholdere, som vil holde oplæg for os. Kontakt netværkssekretæren på kontakt@nauk.nu eller en tovholder for en lokal gruppe.

  Hvis du har adgang til medierne som journalist eller andet, er vi naturligvis meget interesserede i at komme til orde, så vi kan udbrede kendskabet til vores sag.


  Vi anbefaler, at du melder dig ind i Landsforeningen Autisme og/eller Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne, hvis du selv er autist, men det er ikke et krav.


 • Hvorfor er NAUK kun for kvinder?

  Der har været rigtig meget fokus på autistiske drenge og mænd fra "autismens barndom" og frem til for ganske nylig. Kvinder på spektret er blevet overset, og mange har ikke fået en autismediagnose, eller de er blevet fejldiagnosticeret. Kvinders autisme viser sig ofte på en noget anden måde end drenges/mænds, og det er svært for os at få forståelse for vores udfordringer og at få den rette hjælp og støtte. 

  Der har derfor manglet et mødested kun for kvinder på autismespektret, hvor vi endelig kunne sætte fokus på autistiske kvinder og de helt særlige udfordringer, som vi må kæmpe med. I NAUK har kvinder på spektret endelig fået mulighed for at møde andre af "samme slags" og mulighed for at spejle sig i nogen, der forstår og kan validere de svære erfaringer, som man troede, at man var alene om at have. De møder har utroligt stor værdi, og vi har desværre slet ikke dækket behovet endnu.

 • Findes der et NAUK for mænd?

  Nej, det gør der ikke. Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne holder møder, der er åbne for alle autister, uanset køn. Der kommer typisk flere mænd end kvinder til deres møder. 

  NAUK vil naturligvis gerne bakke op og evt. give råd og vejledning, hvis nogle autistiske mænd skulle få lyst til at etablere et tilsvarende netværk. 

Andet

 • Kan NAUK hjælpe med at finde kærester til folk?

  Nej, det kan vi ikke, sådan direkte.

  Det er vigtigt, at alle forstår og respekterer, at NAUK er en netværksgruppe for autistiske kvinder, som har brug for et trygt forum, hvor vi kan støtte hinanden.  

  Når det er sagt, så kan NAUK måske indirekte hjælpe med at finde kærester til folk, fordi vi i NAUK sagtens kan tale om de særlige overvejelser, som autistiske kvinder kan gøre sig i forbindelse med emner som følelser, forelskelse, kærlighed, sex, parforhold, familiedynamik, sanseforstyrrelser, intimitet, køn, seksualitet osv. 

  Vi henviser i øvrigt til Facebookgruppen ”Dating for aspies/autister”.

Om NAUK-møder

 • Hvor er der NAUK mødesteder henne?

  Der er mødesteder forskellige steder i landet - især i de større byer. Nogle gange kommer der nye grupper til, og nogle grupper lukker igen. Du kan altid finde (nogenlunde) aktuel info på siden  ”Kontakt”.

  Kontakt netværkssekretæren på kontakt@nauk.nu, hvis der er noget, som du er i tvivl om eller vil vide mere om.

 • Hvad laver man til et NAUK møde?

  Grupperne er forskellige, og de lokale tovholdere tilrettelægger selv møderne, så derfor kan det foregå lidt forskelligt fra gruppe til gruppe. Og så er der alligevel en mødemodel, der er ret udbredt:  gruppen mødes og snakker om et autismerelevant emne, og mødedeltagerne kan støtte og rådgive hinanden. Det er altså som regel muligt selv at man selv kan komme til orde, men man kan også bare kigge på uden at sige noget. Til nogle møder er der oplæg af fagfolk eller kvinder som er på autismespektret.

  Der vil ofte være kaffe og kage til møderne.

  I 2020 tog nogle af de lokale grupper mødeplatformen Zoom i brug, så mødeaktiviteten kunne videreføres under forsamlingsforbud og risiko for coronasmitte. Det har vist sig, at digitale møder kan være ganske autismevenlige, så den mødeform fortsætter muligvis som et supplement til fysiske netværksmøder, når det igen er muligt at mødes fysisk.

 • Må man medbringe en bisidder til møderne?

  Det er lidt forskelligt fra gruppe til gruppe, så du må spørge tovholderen for den lokale gruppe, som du ønsker at deltage i. Find kontaktinformation for de forskellige tovholdere under fanen ”Kontakt”.

Om NAUK på Facebook

 • Hvorfor kan jeg ikke finde NAUK på Facebook?

  En del af de lokale NAUK-grupper har valgt, at deres facebookgrupper skal være hemmelige/skjulte, og derfor dukker de ikke op i Facebooks søgeresultater. Brug evt. link fra siden Kontakt eller skriv en email til  tovholderen; så kan hun hjælpe dig ind i den rigtige gruppe.

 • Hvorfor er nogle af grupperne privat/synlige og nogle hemmelige?

  De lokale tovholdere bestemmer selv, hvor "usynlige" facebookgrupperne skal være. Nogle foretrækker hemmelige grupper, som slet ikke kan søges frem på Facebook, da det beskytter medlemmernes ønske om anonymitet, og andre har lukkede/private grupper, som kan findes på Facebook, men hvor kun medlemmer kan se selve indholdet i gruppen.


  Nogle af grupperne, der har hemmelige Facebook grupper, har valgt at lave en tilmeldingsgruppe, så folk kan finde tilmeldingsgruppen på Facebook og derefter blive inviteret hen i den hemmelige gruppe. Det er en lidt indviklet proces, men spørg tovholderen for den gruppe, som du er interesseret i (find kontaktinfo på Kontakt), hvis der er noget, der volder problemer. Og du kan altid skrive til netværkssekretæren på kontakt@nauk.nu, hvis det bliver ved med at drille.

 • Hvordan melder man sig ind i en hemmelig Facebookgruppe?

  Der findes tre måder at blive meldt ind i en hemmelig Facebookgruppe på:

  - Send en mail til tovholderen (find kontaktinfo på Kontakt) med din e-mail adresse. Det skal være den e-mail adresse, som du logger på Facebook med. Så sender tovholderen dig en invitation. Du skal så tjekke din mailboks og  acceptere invitationen, og så er du med i gruppen.

  - Bliv facebookven med tovholderen, og så kan tovholderen tilføje dig til gruppen.

  - Hvis du er Facebookvenner med en, der allerede er i gruppen, så kan vedkommende tilføje dig. (Dette gælder dog kun, hvis tovholderen har slået denne mulighed til i sin Facebookgruppe.)


 • Hvordan kommer man med i NAUK's hovedgruppe på Facebook?

  NAUK's hovedgruppe på Facebook er for alle kvinder og piger på spektret. Gruppen er hemmelig, så du kan ikke selv søge den frem på Facebook.

  Du kan bruge en af de tre muligheder skitseret herover, eller du kan enten tilmelde dig via vores tilmeldingsgruppe.

  Så vil en admin kontakte dig via en privatbesked på Facebook og bede dig om din e-mail adresse, så hun kan sende dig en invitation til gruppen via den. Det skal være den samme e-mail adresse, som du bruger på Facebook.

   

 • Hvorfor kan jeg ikke få invitationen til NAUK's hovedgruppe til at virke?

  Først skal du tjekke, at den e-mail adresse, som du har sendt til tovholderen, er den samme, som du bruger til at logge på Facebook med. Ellers virker invitationen nemlig ikke, og så må du sende en ny mail.

  Tjek også, om invitationen er røget i dit spamfilter.

  Hvis du stadig ikke kan få det til at virke, så skriv til tovholderen igen eller til netværkssekretæren på kontakt@nauk.nu. Vi giver ikke op, før vi har fået dig ind!


 • Kan mine venner se på Facebook, at jeg er med i NAUK?

  Du kan altid tjekke om gruppen, du er med i, er åben, lukket eller hemmelig. NAUK-grupper plejer at være lukkede eller hemmelige.

  Hvis du er med i en lukket Facebookgruppe, så kan folk på Facebook nogle gange godt se at du er med, (det kommer an på indstillingerne for den enkelte gruppe), men de kan ikke se, hvad du skriver i gruppen,  med mindre de selv er med i gruppen.

  Hvis du får en begivenhedsinvitation til et NAUK-møde, så tjek evt. selv, om invitationen er offentlig. Hvis den er det, så kan folk på Facebook se, at du tager imod invitationen, og det vil også være synligt, hvis du skriver noget i begivenheden. Som regel vil invitationer IKKE være offentlige.


 • Hvad gør man, hvis man ikke er på Facebook?
  Så overvejer man, om ikke Facebook alligevel er en god idé, for NAUK bruger Facebook som sin primære kommunikationskanal. 

  Du kan kontakte din lokale tovholder og spørge, om du kan være med i NAUK-gruppen alligevel udenom Facebook. Vær forberedt på, at det ikke er muligt.

  Find kontaktinfo på tovholderne under fanen ”Kontakt”.

 • Kan man være med i NAUK’s facebookgrupper, selvom man ikke deltager til møderne?

  Ja, naturligvis! Det kan være en stor udfordring og en stor overvindelse at dukke op til et fysisk møde - især første gang - så du kan sagtens vente med at dukke op til et fysisk møde, til du føler dig klar til det.


  Giv gerne tovholderen en melding, hvis du har lyst til at dukke op til et fysisk møde, men du har brug for lidt støtte til at komme afsted.

  Overvej at deltage i zoom-møder, som du nemt og trygt kan gøre hjemmefra, hvis din lokale NAUK-gruppe tilbyder det. (Find info på Kontakt.)


 • Må man komme med i NAUK's hovedgruppe på Facebook, hvis man er pårørende eller fagperson?

  NAUK er et netværk udelukkende for autistiske kvinder, så nej, det kan man ikke, hvis man KUN er pårørende eller KUN er fagperson. Mange kvinder er dog både pårørende/fagperson OG autister, og i sådanne tilfælde så er det naturligvis i orden at være med.